Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

Cruel
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Cruel
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Cruel
Cruel
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Cruel
Cruel
Cruel
1482 8268 500
The Upside Down
Reposted fromlevune levune viaabsolem absolem

November 13 2017

0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamilostki milostki
Cruel
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viamilostki milostki
Cruel
6370 5029
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viamilostki milostki
Cruel
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.
Reposted fromniewychowana niewychowana

October 22 2017

Cruel
Cruel

September 11 2017

2501 fdcb
1373 0039 500

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

Cruel
5085 fb27
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaemciu emciu
Cruel
4330 d8b6
Catception
Reposted fromvolldost volldost viaemciu emciu
Cruel
3844 501e 500
Reposted fromfungi fungi viaemciu emciu
Cruel

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary viamilostki milostki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...