Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Cruel
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
Cruel
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viaxannabelle xannabelle
Cruel
Cruel
Cruel
0292 bc22 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viabiru biru
Cruel
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle

March 23 2017

Cruel
9866 bf5d 500
Reposted fromkimik kimik viayouaresonaive youaresonaive

March 22 2017

Cruel
2891 ca5f 500
I WANT TO LEAVE
Reposted fromsommteck sommteck viazupelnie zupelnie
7266 e8f6 500
Reposted fromenajcosta enajcosta viairmelin irmelin
Cruel
0665 ac99
Reposted fromfearnoarts fearnoarts viairmelin irmelin
Cruel
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaxannabelle xannabelle
Cruel
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
Cruel
Cruel
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.

March 21 2017

Cruel

March 20 2017

0004 7847
Reposted fromshitsuri shitsuri viazamknioczy zamknioczy
Cruel
Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza viazamknioczy zamknioczy
Cruel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl